İmar Duyurusu

Ceyhan Belediye
Kasım 10, 2021

T.C.

CEYHAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

İmar ve Şehircilik Müdürlüğü

 

 

METRUK YAPI İLAN TUTANAĞI

 

 

3194 sayılı İmar Kanunun 39. Maddesi  (Değişik fıkra:04/07/2019-7181/12 md.); ”Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamı yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye ve valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye veya valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir ve tebligat varakası tebliğ yerine kaim olmak üzere tehlikeli yapıya asılır ve keyfiyet muhtarla birlikte bir zabıt ile tespit edilir. Malik dışında binada ikamet amacıyla oturanlara da ayrıca tahliye için tebligat yapılır. Tebligatı veya ilanı müteakip 30 günü geçmemek üzere ilgili idarece belirlenen süre içinde yapı sahibi tarafından tehlikeli durumun ortadan kaldırılamaması halinde ,tehlikenin giderilmesi veya yıkım işleri belediye veya valilikçe yapılır ve masrafı %20 fazlası ile yapı sahibinden tahsil edilir. Alakalının fakruhali tevsik olunursa masraf belediye veya valilikçe karşılanır. Tehlike durumu o yapı ve civarının boşaltılmasını icap ediyorsa mahkeme kararına lüzum kalmaksızın zabıta marifetiyle derhal tahliye ettirilir .”hükmü getirilmiştir.

Bu sebeple aşağıda adresleri belirtilen, yapı sahibine ait adrese dayalı nüfus kayıt sisteminde ulaşılamayan, malik tespiti yapılamayan ve posta yoluyla tebliğ işlemi gerçekleştirilemeyen yapılara ilişkin tebliğler mevzuat gereği web sayfamızda 30 gün süreyle ilana çıkmıştır. Konuya ilişkin ilgililerin gerek bilgi ve gerekse itiraz talepleri için “Ceyhan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü” ne başvurabilecekleri İlanen Duyurulur.

 

 

1-Büyük Mangıt Mahallesi Şehit Ast.Cüneyt Muhacır Sokak No:23

2-Muradiye Mahallesi Adana Caddesi No:76 yanı (503 ada 16 parsel)

3-Muradiye Mahallesi 658 Sokak No:2 yanı (575 ada 3 parsel)

4-Muradiye Mahallesi 658 Sokak sonundaki yapı(575 ada 6 parsel)

5-Şahin Özbilen Mahallesi Yüreğir Sokak No:42 (137 ada 11 parsel)

6-Şahin Özbilen Mahallesi Yüreğir Sokak ve İnönü Blv.Kesişimi No:2(126 ada 1 parsel)

7- Fatih Sultan Mehmet Mahallesi.361 Sokak No:52 (816 ada 6 parsel)

8-Fatih Sultan Mehmet Mahallesi 371 Sokak  Cuma Pazarı yanı

9-Hürriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Bulvarı No:74(95 ada 6 parsel)

 

 

 

 

İsa MAKAL
İmar ve Şehircilik Müdür V.

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________________

Konakoğlu Mah. Dr. Mahir Alp Boydak  Bul. No:58 CEYHAN – TEL:0322 613 40 23 – Faks:0322 613 40 26 – www.ceyhan.bel.tr

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Kan Merkezimizden Kan Bağışı için Form Doldurabilirsiniz
CEYHAN
ADANA
BAŞKANIMIZ

               

                           

 

NÖBETÇİ ECZANE
NÖBETÇİ ECZANE