RUHSAT İŞLEMLERİ

Ceyhan Belediyesi

İŞYERİ RUHSATI İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

SIHHİ İŞYERLERİ İÇİN BEYANA GÖRE RUHSAT ALIRKEN İSTENEN BELGELER

1- Mavi Kapaklı Dosya
2- Başvuru Formu (Başvuru Esnasında Müdürlüğümüzden Verilecek)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Olmadığına Dair Belge
5- Güncel Tapu Fotokopisi ile Kira Kontratı Aslı 
6- Yapı Kullanma İzin Belgesi (Onaylı)
7- Şahıslar için; Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicil Kaydı, Bağlı Bulunduğu Odadan Mesleki Faaliyet Belgesi veya Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti
8- Çalışacak Personel Hakkında Beyanname
9- Ana giriş kapıları dışında cadde ve sokağa doğrudan bağlantısı olmayan ve birden fazla işyerinin bir arada bulunduğu iş hanı, çarşı ve benzeri işyerlerinde yangına karşı gerekli önlemlerinin alındığını gösteren itfaiye raporunun alınması, diğer işyerlerinde ise min. 6 kg lık Yangın Tüpü Faturasının ibrazı.
10- İşyeri Planı ve m² sini Gösteren Basit Kroki
11- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Şahıs Adına Alınacak ise 1 Adet Fotoğraf
12- Ceyhan Belediyesinden Numarataj Belgesi

GEREKTIĞI HALLERDE;

1. Vekâleten İşlem Yapanlardan Vekâletname Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2. Ustalık Belgesi 
4. Devir ve Ortaklık İşlemlerinde Noter Tarafından Düzenlenmiş Devir Senedi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Aslı

ŞİRKET VEYA DİĞER ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ BAKIMINDAN;

13- Ticaret Sicil Gazetesi (01.10.2003 ve öncesinde kurulan işletmeler için) ve Ticaret Odası Kayıt Sureti
14- İmza sirküleri
15- Mesul Müdür için Yönetim Kurulu Kararının Onaylı Sureti
16- Mesul Müdür Beyannamesi (Başvuru Esnasında Müdürlüğümüzden Verilecek)
17- Mesul Müdürün Nüfus Cüzdan Fotokopisi
18- Mesul Müdüre ait 2 Adet Fotoğraf

ÖZEL NITELIKLI İŞYERLERI IÇIN AYRICA İSTENEN BELGELER

a- Güzellik ve Masaj Salonlarında Mesul Müdüre Ait Diploma veya Ustalık Belgesi
b- Su Satış Yerleri için Sağlık Müdürlüğünden Uygunluk Yazısı, Bayilik Sözleşmesi, Analiz Raporu
c- Baharatçılar ve Doğal Ürün Satış Yerleri için Sağlık Müdürlüğünden Bitkisel Droglara Mahsus Satış Belgesi
d- Masaj, Spor Salonları ve Bilardo Salonları için Gençlik ve Spor Müdürlüğünden Yazı
e- Kreş, Gündüz Bakımevi ve Çocuk Yuvaları için Sosyal Hizmetler Müdürlüğünden Çalışma İzin Belgesi
f- Muayenehane vb. Yerler için Sağlık Müdürlüğünden Uygunluk Belgesi
g- Sigorta Acenteleri için T.O.B.B’den Levha Kaydı ve Yetki Belgesi

UMUMA AÇIK İSTİRAHAT VE EĞLENCE YERLERİ İÇİN İSTENEN BELGELER

1- Mavi Kapaklı Dosya
2- Başvuru Formu (Başvuru Esnasında Müdürlüğümüzden Verilecek)
3- Nüfus Cüzdan Fotokopisi
4- Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Olmadığına Dair Belge
5- Güncel Tapu Fotokopisi ile Kira Kontratı Aslı 
6- Yapı Kullanım İzin Belgesi (Onaylı)
7- Şahıslar için; Esnaf ve Sanatkârlar Odası Sicil Kaydı, Bağlı Bulunduğu Odadan Mesleki Faaliyet Belgesi veya Ticaret ve Sanayi Odası Kayıt Sureti
8- Çalışacak Personel Hakkında Beyanname
9- İtfaiye Raporu
10- İşyeri Plan ve m² sini Gösteren Basit Kroki
11- İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Şahıs Adına Alınacak ise 1 Adet Fotoğraf
12- Ceyhan Belediyesinden alınacak olan Numarataj Belgesi

GEREKTIĞI HALLERDE;

1. Ustalık Belgesi 
2. Mesul Müdür Beyannamesi(Gerçek Kişilerde İsteğe Bağlı)
4. İşyeri Açılacak Yer Pasaj/İşhanı veya Alışveriş Merkezi ise Yönetim Muvafakatı
5. İşyeri Açılacak Yer Dükkan/İşyeri ise Yönetim Planında Aksine Hüküm Yoksa Kat Maliklerinin Oyçokluğu ile İşyeri Açılacak Yer Mesken ise Tüm Kat Maliklerinin Oybirliği ile İşyeri Açılışına Muvafakat Ettiklerine Dair Karar Defterinin Aslı veya Noter Onaylı Örneği
6. Vekaleten İşlem Yapanlardan Vekaletname Örneği ve Nüfus Cüzdan Fotokopisi
7. Devir ve Ortaklık İşlemlerinde Noter Tarafından Düzenlenmiş Devir Senedi ile İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatının Aslı

ŞİRKET VEYA DİĞER ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ BAKIMINDAN;

13- Ticaret Sicil Gazetesi (01.10.2003 ve öncesinde kurulan işletmeler için) ve Ticaret Odası Kayıt Sureti 
14- İmza sirküleri
15- Mesul Müdür için Yönetim Kurulu Kararının Onaylı Sureti
16- Mesul Müdür Beyannamesi (Başvuru Esnasında Müdürlüğümüzden Verilecek)
17- Mesul Müdürün Nüfus Cüzdan Fotokopisi
18- Mesul Müdüre ait 2 Adet Fotoğraf

YAPI RUHSATI İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

İMAR DURUM BELGESI

• Dilekçe
• Tapu veya tapu kayıt örneği
• Aplikasyon belgesi (Lihkap)

YAPI DENETIMLI RUHSAT İŞLEMLERI

• Dilekçe 
• 5 adet mimari proje
• 5 adet statik proje ve betonarme hesapları
• 5 adet makine tesisat projesi ve ısı yalıtım hesapları
• 5 adet elektrik projesi (Tedaş ve Telekom onaylı)
• Jeolojik rapor 
• Yapı denetim sözleşmesi 
• Yapı denetim taahhütnamesi
• Yapı bilgi formu (YİP belgesi)
• Şantiye şefi sözleşmesi
• Şantiye şefi bilgileri (kimlik fot. Oda sic. No. Adres projeye ait oda sicil kaydı vs.)
• Aplikasyon tutanağı
• Noterden müteahhitlik taahhütnamesi
• Müteahhitlik ticaret odası kaydı
• Müteahhitlik vergi levhası sureti
• Yapı denetim hizmet bedelinin yatırıldığına dair dekont 1000 m² kadar olan inşaatlarda hizmet bedelinin tamamı yatırılacaktır. 

YAPI DENETIME TABII OLMAYAN BINALAR IÇIN; YAPI RUHSATI

• Dilekçe
• 5 adet mimari proje
• 5 adet statik proje
• 5 adet makine tesisat projesi
• 5 adet elektrik projesi 
• Jeolojik rapor
• Proje muhaliflerinden ait bilgiler (Kim. Fot. Oda sic. No. Adres vs.) 
• Aplikasyon tutanağı
• Noterden müteahhitlik taahhütnamesi 

(İSKAN) TADİLAT RUHSAT İŞLEMLERİ İÇİN GEREKLİ BELGELER

BAŞVURU ÖNCESI ISTENEN BELGELER;

• Dilekçe
• SGK dan ilişiksizlik belgesi
• Yapı denetimden iş bitim belgesi
• Mimari proje müellifinden iş bitim belgesi
• Enerji kimlik belgesi 
• Belediyemizden borcu yoktur yazısı
• 4 cepheden 2’şer adet fotoğraf (toplam 8 adet)
• Varsa Sığınak Raporu 

BAŞVURU SONRASI ISTENEN BELGELER;

• Mal müdürlüğü harç yazısı
• Telekom müdürlüğü uygunluk yazısı
• LİHKAB (Lisanslı harita kadastro bürosu) cins değişikliği yazısı

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

HAVA DURUMU
CEYHAN
CEYHAN