-İLANEN DUYURULUR-

Ceyhan Belediyesi

-İLANEN DUYURULUR-

      Ceyhan Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından 25.07.2019 tarih ve 2017/189 sayılı Belediye Başkanlığımıza gönderilen metruk binalar hakkındaki yazıya istinaden; Ceyhan Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından yapılan çalışmada binaların adresleri ve mal sahiplerinin isimleri tespit edilmiş olup, 3194 sayılı İmar Kanununun 39. Maddesinde belirtildiği üzere “Genel güvenlik ve asayiş bakımından tehlike arz ettiği Valilikçe tespit edilen metruk yapılar ile bir kısmı veya tamamının yıkılacak derecede tehlikeli olduğu belediye veya valilik tarafından tespit edilen yapıların sahiplerinin adrese dayalı nüfus kayıt sistemindeki adreslerine tehlike derecesine göre bunun izalesi için belediye ve valilikçe üç gün içinde tebligat yapılır. Yapı sahibine bu şekilde tebligat yapılamaması halinde bu durum tebligat yapan idarenin internet sayfasında 30 gün süre ile ilan edilir.” İbaresine istinaden yapı sahiplerinin güncel tapu kayıtları ve metruk binaların adresleri ile birlikte yapıların sahiplerine internet sayfasında 09.08.2019 günü saat 16:30’ da ekleri ile birlikte 30 gün süre ile yayınlanarak ilan edilmiştir.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Kan Merkezimizden Kan Bağışı için Form Doldurabilirsiniz
CEYHAN
ADANA
BAŞKANIMIZ

               

                           

 

NÖBETÇİ ECZANE
NÖBETÇİ ECZANE