Köylerimiz ve Köylülerimiz

Ceyhan Belediyesi

 Ağaçpınar Köyü:

                  Ceyhan’ın 14 km. güneybatısında kurulmuş bir köydür. Ağaçpınar Köyü’nün tarım arazileri toplam 8.050 dekar olup bu arazilerin tamamı sulanabilmektedir…Ağaçpınar Köyü’nde sulama ile birlikte tarım ürünlerinde çeşitlilikte artmıştır. Başlıca tarım ürünleri; buğday,mısır,pamuk,yer fıstığı vb.. gibi tarım ürünleridir.

                        Köydeki turistik Ağaçpınar tesisleri iyi bir dinlenme ve eğlence mekanıdır. Ağaçpınar tesislerindeki havuzdaki aslandaki aslan başı çeşme figürü tarihi bir vesika olarak günümüze kadar gelmiştir.

                        Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 363’tür.

Altıkara Köyü :

                  Altıkara Köyü,Ceyhan’ın batı tarafına düşen bu köyün 1997 sayımına göre nüfusu 92’dir. Köy Ceyhan nehri kıyısında kurulmuş olup Ceyhan’a 14 km. mesafededir.

                        Altıkara Köyü’nün tarım alanları toplam 9.608 dekardır. Köy arazilerinin 2.608 dekarı çiftçilerin çabalarıyla sulanmaktadır. Köyde yöresel tarım ürünleri yetiştirilmektedir.

Azizli Köyü :

                  Azizli Köyü,Ceyhan’ın 14 km. doğusunda kurulmuştur.1997 sayımına göre köyün nüfusu 542’dir.Köy nüfusunu Türkmen-Yörük-Cerit oymakları oluşturur.

                        Azizli Köyü, tarım arazisi toplamı 16.340  dekar olup bu arazinin tamamı devletçe sulanmaktadır. Köyde başta buğday olmak üzere  pamuk, mısır, soya, yer fıstığı yetiştirilir.

Adapınarı (Karamezar ) Köyü :

                  Ada pınarı Köyü ; Ceyhan’ın 18 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 443’tür. Köy nüfusunu Türkmen-Yörük aileleri oluşturmaktadır.

                        Köyün tarım arazileri toplamı 12 075 dekar olup bu arazilerin 11 575 dekarı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Altı göz Köyü :

                        Altı göz Köyü; Ceyhan’ın 22 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün1997 nüfus sayımına göre nüfusu 237’dir. Köy nüfusunu Cerit-Avşar aileleri oluşturur.

                        Köyün tarım arazileri toplamı 13 276 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köy arazileri oldukça verimli olup buğday, pamuk, soya, mısır… vb. yetiştirilmektedir.

Beşkuyu Köyü :

                        Beş kuyu Köyü; Ceyhan’ın 25 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 453’tür. Köy nüfusunu  Türkmen-Cerit-Yörük aileleri oluşturur.

                        Köy halkının geçimi tarım ve hayvancılığa dayanır. Köyün tarım arazileri toplamı

12 100 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Birkent Belediyesi :

                        Birkent Belediyesi; Ceyhan’ın 32 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Kasabanın 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 2157’dir.Kasaba nüfusunu Muhacir-Avşar aileleri oluşturmaktadır.

                        Birkent Kasabası, 1994 yılında Eskikent ve Yenikent köylerinin birleşmesiyle kurulmuştur.

                        Kasabanın tarım arazileri toplamı 22 000 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Burhanlı Köyü :

                        Burhanlı Köyü; Ceyhan’ın 30 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 565’tir. Köy nüfusunun tamamına yakınını  Yörük aileleri oluşturmaktadır.

                        Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 3 580 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Ceyhanbekirli Köyü :

                        Ceyhan’ın 31 km. kuzeydoğusunda kurulmuş bir köydür. Ceyhanbekirli Köyü’nün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 900 ‘dür. Köy nüfusunun tamamını Türkmen-Cerit boyu oluşturur.

                        Köyün tarım arazileri toplamı 15 312 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Sulama ile birlikte köyde tarım da gelişmiştir. Köyde buğday,pamuk,soya, mısır, yer fıstığı… vb. yetiştirilmektedir.

Çataklı Köyü :

                  Çataklı Köyü; Ceyhan’ın 34 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 847’dir.

                        Köyün tarım arazileri toplamı 6 080 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde başta buğday olmak üzere mısır, yer fıstığı, pamuk… vb. yetiştirtmektedir.

Değirmenli Köyü ;

                  Değirmenli Köyü Ceyhan’ın 18 km. doğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 810’dur. Köy nüfusunun tamamına yakınını Çerkez aileleri oluşturmaktadır.

                        Köyün tarım arazileri toplamı 11 201 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Dikilitaş Köyü :

                  Dikitilaş Köyü ;Ceyhan’ın 24 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 257’dir. Köy nüfusunun tamamına yakınını Çerkez aileleri oluşturur.

                        Köyün tarım arazileri toplamı 12 500 dekar olup bu arazilerin toplamı 12 500 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Büyük Burhaniye köyü :

                        Ceyhan- Adana E-5 Karayolunun  1.5 km. mesafede şirin bir köydür.110 yıllık tarihe sahiptir. Kuruluşundaki ilk ismi “Yeşilhöyük” daha sonra Büyük Burhaniye olmuştur.1890’lı yıllarda Kırım’dan Rus zulmüne dayanamayıp terk edilmeye mecbur bırakılan bir sülale tarafından kurulmuştur .Köyü Seyit Abdulhamit isminde bir Kırım Türkü kurmuştur.

                        Köyde halen susuz ziraat yapılmaktadır. Başlıca gelir kaynakları buğday, arpa,pamuk, karpuz mahsülleridir. Köyde içme suyu şebekesi yoktur. Köylüler su ihtiyaçlarını yer altı kuyularından sağlamaktadırlar. Daha önceleri 400-500 civarında olan köyün nüfusu şimdi 124’e inmiştir.

                        Bunun sebebi ise köyden sanayi kesimine kesimine göç olmasıdır.

Büyük Mangıt Belediyesi :

                        Ceyhan’ın 5 km. batısında kurulmuş olan köy 1999 yılında belediye yapılmıştır. 1997 sayımına göre nüfusu 2835 olan beldemiz hızlı şekilde gelişmektedir. Büyük Mangıt Beldesini Buhara Hükümdarı Emir Alim Han’ın soyundan olan mangıt hanedanı kurmuştur. Daha sonra köye Balkan Muhacirleri ve Yörükler de yerleşmiştir.

                        Büyük Mangıt Beldesinin tarım alanları toplam 23.890 dekar olup bu arazinin 10.845 dekarı çiftçilerin çabalarıyla sulanmaktadır.

                        Büyük Mangıt Beldesi, Kurtuluş Savaşı yıllarında da büyük eziyetlere maruz kalmıştır.

Çakaldere Köyü :

                     Ceyhan’ın 17 km. batısında kurulmuş bir köydür. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 453’tür. Çakaldere Köyü, E-5 karayolu üzerinde kurulmuştur. Ayrıca demiryolu da bu köyden geçmektedir.

                        Köyün toplam tarım arazisi 12 000 dekardır. Bu arazinin 2 450 dekarı Ceyhan nehrinden  ve sondaj kuyularından faydalanarak sulanmaktadır.

                        Kurtuluş Savaşı yıllarında burada sakin mücahitler Fransız ve Ermeni işgalcilerine karşı başarılı mücadeleler vermişlerdir.

                        Köyün tarım arazileri toplamı 15 673 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince devlet eliyle sulanmaktadır. Köyde başta buğday olmak üzere pamuk, soya, mısır…vb… yetiştirilmektedir.

Çokçapınar Köyü :

                        Bu köy Ceyhan’ın 15 km. güneybatısında kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 519’dur. Köy nüfusunun genelini Yörükler oluşturmaktadır.

                        Çokçapınar Köyü’nün tarım alanları toplamı 4 460 dekar olup bu arazilerin 4 000 dekarı sulama birliklerince devlet tarafından, 460 dekarı ise köylülerin kendi çabaları ile nehir ve akarsulardan faydalanılarak sulanmaktadır. Köyün arazileri oldukça verimlidir. Çokçapınar’ın narı bölgede oldukça meşhurdur. Köyün dertlilere şifa dağıtan kokarı da  bir başka meşhurdur. Kokar denilen şey bol mineralli  ve oksitli şifalı bir sudur.

                        Köyün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Ayrıca köyde bir tane de kireç ocağı bulunmaktadır.

Değirmendere Köyü :

                        Değirmen dere Köyü, Ceyhan’ın 13 km. güneydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 421’dir.

                        Köyün tarım alanları toplamı 10 000 dekar olup bu arazinin  8 500 dekarı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Dokuztekne Köyü:

                  Bu köy Ceyhan’ın 22 km. doğusunda kurulmuş büyük bir köydür. Dokuz tekne Köyü’nün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 1250’dir. Köy nüfusunun tamamı Yörük’tür. Köye ismini veren şey ise köy meydanındaki tarihi çeşmenin önündeki dokuz tane teknedir.

                        Dokuz tekne Köyü’nün tarım alanları toplamı 10 510 dekar olup bu arazinin 1 150 dekarı sulanabilmektedir. Köy ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır.

Doruk Belediyesi :

                        Doruk Belediyesi,Ceyhan’ın güney-güneybatı yönüne düşmektedir. Ceyhan’a uzaklığı 21 km. olup 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 4423’tür. Doruk, 1973 yılında belediye olmuştur.

                        Doruk halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarım alanlarının büyük çoğunluğu sulamaya elverişlidir. Engebeli yerlerde sulama yapılamamaktadır.

                        Doruk Kasabasında  Tarım Kredi Kurumu’nun bir şubesi bulunmaktadır. Köyde ayrıca bir lise ile iki adet ilköğretim okulu vardır.

                        Köyde Arap Dede ve Narlı Dede’ye ait türbeler de bulunmaktadır. Ayrıca köy sınırları içerisinde höyük tepesi denilen yerde çevre düzenlemesi yapılarak mesire yeri olarak halkın hizmetine sunulmuştur.

Durhasandede Köyü :

                        Durhasandede Köyü, Ceyhan’ın 28 km. güneyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 190 ‘dır. Durhasandede Köyü ; Bektaşi Horasan Türkmenleri tarafından kurulmuştur. Bu inançlarını bugüne kadar sürdürmüşlerdir. Ceyhan’daki tek Bektaşî Türkmen köyüdür.

                        Köyün tarım alanları toplamı 4 950 dekar olup bu arazilerin 500 dekarı sulama birliklerince, 3 500 dekarı da köylülerin kendi çabaları ile sulanmaktadır. Köy halkı çok çalışkan olup bu çalışkanlıkları çevreden de takdir toplamaktadır.

                        Durhasandede Köyü ismini büyük bir Bektaşi dedesi olan Dur Hasan Dede’den almıştır. Dur Hasan Dede’nin türbesi de bu köyde bulunmakta olup çevredeki vatandaşlar tarafından ziyaret edilmektedir.

Dutlupınar Köyü :

                        Dutlupınar Köyü, Ceyhan’ın 28 km. doğusunda kurulmuş bir Yörük köyüdür. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 813’tür.

                        Köyün geçimi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Köyde tarım arazileri toplamı 6 680 dekar olup bu arazinin 500 dekarı sulanmaktadır. Köy arazilerinin büyük bölümü kuru olduğu için hayvancılık faaliyetleri de yaygındır.

Erenler(Abidiye ) Köyü :

                        Erenler Köyü : Ceyhan’a 14 km. mesafede kurulmuş olup Ceyhan’ın doğusunda bulunmaktadır. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 298’dir. Köy, Rus zulmünden kaçan Çerkez ve Azerilerce kurulmuştur.

                        Köyün tarım arazileri toplamı 4 202 dekar olup bu arazinin 1 900 dekarı sulanabilmektedir. Köylü geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır.

Gündoğan Köyü :

                        Gündoğan Köyü, Ceyhan’ın  25 km. güneydoğusunda kurulmuştur. Eski ismi Hurşidiye  Köyü’dür. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 314’tür.

                        Köyün gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyün tarım arazileri toplamı 8 580 dekardır. Bu arazinin 7 600 dekarı sulanabilmektedir.

Günyazı (Veysiye) Köyü :

                        Günyazı Köyü ; Ceyhan’ın 15 km. doğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 525’tir. Köy eski ismi olan Veysiye ismiyle daha kolay bilinmektedir.

                        Günyazı Köyü’nün tarım arazileri toplamı 15 969 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde sulama olanaklarının gelişmiş olması münasebetiyle tarım ürünlerinde çeşitlilik görülmektedir. Bu ürünler, buğday, mısır, pamuk, soya…vb…dir.

Hamdilli Belediyesi :

                        Hamdilli Köyü, 1994 yılında belediye olmuştur. Beldemiz, Ceyhan’ın 15km.doğusunda kurulmuştur. Beldenin 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 1682’dir. Nüfusunun tamamına yakını Yörük ve cerit boyları oluşturmaktadır.

                        Hamdilli Belediyesi’nin  tarım alanları toplamı 16 000 dekardır. Bu arazinin 13 500 dekarı devlet eliyle sulama birliklerince sulanmakta olup 1 000 dekarı da çiftçilerin gayretleriyle sulanmaktadır.

Hamidiye Köyü :

                  Ceyhan’ın 24 km. doğusunda kurulmuştur. Köy geçmişte büyük bir köy iken 1997 nüfus sayımına göre nüfusu dış göçler münasebetiyle 87’ye düşmüştür.

                        Köy halkı tarım ve hayvancılıkla uğraşmaktadır. Tarım arazileri toplamı 1 608 dekardır. Bu arazinin tamamına yakını sulanmaktadır.

Hamitbey Köyü :

                        Hamitbey Köyü; Ceyhan’ın 18 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 19997 nüfus sayımına göre nüfusu 398’dir. Köy nüfusunun tamamına yakınını Yörükler oluşturmaktadır.

                        Köyün tarım arazileri toplamı 8 044 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde başta buğday olmak üzere pamuk, mısır, soya…vb. yetiştirilmektedir.

Hamitbeybucağı Köyü :

                  Hamitbeybucağı Köyü ; Ceyhan’ın 17 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 832’dir.Köy nüfusunun Balkan Muhacirleri oluşturur.

                        Hamitbeybucağı köyünün tarım arazileri toplamı 6 154 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde başta buğday olmak üzere pamuk, soya,yer fıstığı, mısır…vb. yetiştirilir.

İmran Köyü :

                        Ceyhan’ın 16 km. doğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 621’dir. Köy nüfusunu Türkmen-Yörük-Cerit boyları oluşturur.

                        Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım alanları toplamı 8 110 dekar olup bu arazilerin 6 100 dekarı sulama birliklerince sulanırken 1000 dekarı ise köylünün kendi gayretleri ile sulanmaktadır.

İncetarla  (Mercin ) Köyü :

                  İncetarla (Mercin) köyü ; Ceyhan’ın 10 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 454’tür.Köy nüfusunu Türkmen-Cerit boyları oluşturur.

                        Köyün tarım arazileri toplamı 20 724 dekardır. Bu arazinin tamamı sulama birliklerince devlet eliyle sulanmaktadır. Köy arazileri verimli olup sulama imkanlarının gelişmişliği sayesinde verimlilik  daha da artmıştır. Köyde yetiştirilen başlıca ürünler; buğday,mısır,soya,yer fıstığı,pamuk…vb.dir.

                        İncetarla Köyü,Mercin ismiyle daha kolay tanınmaktadır. Bu köyümüzde Kurtuluş Savaşı yıllarındaki Fransız ve Ermeni işgallerine karşı yapılan muhteşem direniş halâ dillerde destan gibi anlatılmaktadır. Bilindiği gibi Mercin Harbi’nde yenilen işgal kuvvetleri kendilerini bir daha toplayamamışlar ve Ankara Antlaşması  sonrası da bölgeyi terk ettiler.

İsalı Köyü :

            İsalı Köyü; Ceyhan’ın 19 km. güneybatısında kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 610’dur. Köy nüfusunun Türkmen-Yörük boyları oluşturmaktadır.

            Köy, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 16 800 dekar olup bu arazilerin 13 300 dekarı sulama birliklerince sulanırken, 3 100 dekarı da köylülerin kendi gayretleri ile sulanmaktadır. İsalı Köyü’nün narı çok meşhurdur.

Kılıçkaya Köyü :

        Kılıçkaya Köyü; Ceyhan’ın 25 km. güneyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 410’dur.Köy nüfusunu Türkmen-Yörük boyları oluşturur.

            Köy halkının geçimi tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. Tarım alanları toplamı 7 270 dekar olup bu arazilerin tamamına yakını sulamadan yoksundur. Sulama imkanlarının gelişmemiş olması nedeniyle ve tarım alanlarının verimsizliğinden dolayı burada hayvancılık gelişmiştir. Köyde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

Kızıldere Köyü :

        Kızıldere Köyü; Ceyhan’ın 26 km. güneybatısında kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu  1252’dir.Köy, Atatürk’ün nüfus politikası gereği Dersim isyanından iskana tabii tutulan alevi Kürtler tarafından kurulmuştur.

        Kızıldere Köyü geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 11 908 dekar olup bu arazinin tamamına yakını sulanmaktadır. Sulanan arazinin

6 000 dekarı sulama birliklerince diğer 6 000 dekarı ise köylülerin kendi gayretleriyle sulanmaktadır. Köyde bir çok tarım ürünü yetiştirilmektedir. Bunlar başta buğday olmak üzere pamuk, karpuz, patates, soğan,sebzeler..vb…

        Kızıldere halkı çalışkanlığı ile dikkat çekmektedir. Çevresinin en zengin köyüdür.

Köprülü Köyü :

      Köprülü Köyü ; Ceyhan’ın 17 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 528’dir.

            Köyün tarım arazileri toplamı 6 530 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde sulama olanaklarının gelişmiş olması münasebetiyle tarımda çeşitlilik de artmıştır.

Körkuyu Köyü :

      Körkuyu Köyü; Ceyhan’ın 14 km. güneyinde Ceyhan-Yumurtalık yolunun 2 km. gerisinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 727’dir.Köy halkı Konya’nın Karakuyu ilçesinden gelip buralara yerleşen Yörükler tarafından kurulmuştur.

            Köy halkı geçimini tarım ve hayvancıkla sağlamaktadır.    Köyün tarım arazileri toplamı 6 200 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köy pamuk yetiştiriciliğini yoğun olarak uygulayan köylerin başında gelir.

Kurtkulağı Belediyesi :

       Kurtkulağı Belediyesi; 1984 yılına kadar köy iken çıkarılan bir yasayla belediye ilan edilmiştir. Kurtkulağı Belediyesi; Ceyhan’ın 14 km. güneyinde kurulmuştur. Kasabanın 1997 nüfus sayımına göre 2750’dir. Kasaba nüfusunu Türkmen-Yörük boyları oluşturur.

        Kurtkulağı Kasabası; ortaçağ ve yakınçağın meşhur ticaret yolu olan İpekyolu güzergahında kurulmuştur. Kasabada günümüze kadar ayakta kalabilmiş olan bir kervansaray bulunmaktadır. Kasaba, Ceyhan ve çevresindeki en eski yerleşim birimlerinden biridir. Evliya Çelebi Seyahatnamesinde Kurtkulağı Kasabası ve kervansarayından bahsetmektedir. Kasabada bir adet de tarihi önem arz eden cami bulunmaktadır.

        Kasabanın tarım alanları toplamı 35 000 dekar olup bu arazinin 24 000 dekarı sulama birliklerince 4 000 dekarı ise köylülerin kendi gayretleriyle sulanmaktadır.

Kurtpınar Belediyesi :

        Kurtpınar Belediyesi; 1994 yılında belediye olmuştur. Ceyhan’ın 18 km. güneyinde kurulmuştur. Kasabanın 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 1684’tür. Kasaba nüfusunu Türkmen-Yörükler-Muhacir boyları oluşturur.

        Kasabanın gelir kaynağı tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarım arazileri toplamı 12 750 dekar olup bu arazinin 3 000 dekarı kasabalıların kendi gayretleriyle sulanmaktadır. Köy arazilerinin büyük bölümü sulama imkanlarından ve sulamadan uzaktır.

Kuzucak (Yassıca) Köyü :

      Kuzucak (Yassıca) Köyü; Ceyhan’ın 18 km. kurulmuştur .Köyün doğusunda kurulmuştur .Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 663’tür. Köy nüfusunu Türkmen-Muhacir-Yörük kabileler oluşturur.

            Köy geçimi tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır .Köyün tarım arazileri toplamı 3 600 dekar olup tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde hem küçükbaş hem de büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Ayrıca köyde bir adet çır çır fabrikası bulunmaktadır.

            Köyün kuzeyinde demiryolu ve Karaçay isminde bir dere akar.

Küçük Burhaniye Köyü :

          Küçük Burhaniye Köyü; Ceyhan’ın 11 km. batısında kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 216’dır.

            Köyün tarım arazileri toplamı 6 200 dekar olup bu arazinin 1 200 dekarı köylünün kendi gayretleriyle sulanabilmektedir. Köy arazisi sulamaya elverişli olmasına rağmen sulama koşullarının elverişsizliği münasebetiyle arazilerde susuz tarım yapılmaktadır.

Küçük Mangıt Köyü:

          Küçük Mangıt KÖYÜ; Ceyhan’ın 5 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 375’tir.Köyün kurucuları Türkistan’dan gelen Mangıt boyu iken günümüzde köye Kürtler yerleşmiştir.

            Köyün tarım arazileri toplamı 7 100 dekardır. Bu arazilerin 6 000 dekarı sulama birliklerince 1 100 dekarı da köylünün kendi gayretleriyle sulanmaktadır.

            Köyde başta buğday olmak üzere pamuk, yer fıstığı, mısır…vb. yetiştirilmektedir.

Mercimek Belediyesi :

        Mercimek Belediyesi; Ceyhan’ın kuzey taraflarına düşmekte olup 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 3339’dur. Mercimek Köyü, 1989 yılında belediye olmuştur.

        Mercimek Belediyesi sınırları içerisinde II.Abdulhamit tarafından kurulmuş olan hara bugün TİGEM ’e bağlı olarak varlığını günümüze kadar sürdürmüştür. 5 000 dönüm arazi üzerine kurulu olan Hara’da tarım araştırmaları yapılmaktadır.     

        Mercimek Belediyesi’nde tarım oldukça gelişmiştir .Arazilerinin tamamı sulamaya elverişlidir. Tarım alanlarında buğday, pamuk, soya, yer fıstığı ve mısır yetiştirilmektedir.

Mustafabeyli Belediyesi :

      Mustafabeyli Köyü,1973 yılında belediye olmuştur. E- 5 yolu üzerinde kurulu olan belediye, Ceyhan’ın kuzeyinde olup 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 2843’tür.

            Köye Kurtuluş Savaşı yıllarında Balkan Muhacirleri yerleşmiş ve onlar tararından köy kurulmuştur. Köyde tarım alanları oldukça verimli olup sulamaya elverişlidir. Tarım alanlarından buğday, pamuk, mısır, soya ve yer fıstığı yetiştiriciliği yapılmaktadır.

        Mustafabeyli’de, Toprak Mahsulleri Ofisi’nin bir şubesi ile Tarım Kredi Kurumu’nun da bir şubesi   bulunmaktadır. Köyde ayrıca sağlık ocağı da mevcuttur.

Narlık Köyü :

            Narlık Köyü ; Ceyhan’ın 15 km. güneyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 586’dır.Köy nüfusunu Muhacir aileleri oluşturur.

            Köyün tarım arazileri toplamı 12 000 dekar olup bu arazilerin 3 500 dekarı sulama birliklerince 6 300 dekarı da köylülerin kendi çabalarıyla sulanmaktadır.

Sağırlar Köyü :

          Sağırlar Köyü; Ceyhan’ın 14 km. güneydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 178’dir. Köy nüfusunun Türkmen-Yörük –Bozdoğan kabileleri oluşturur.

            Köyün tarım arazileri toplamı 5 000 dekar olup bu arazilerin 1 000  dekarı köylülerin şahsi gayretleriyle sulanmaktadır. Köyde küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

Sarıkeçili Köyü :

        Sarıkeçili Köyü ; Ceyhan’ın 13 km. güneydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 279’dur. Köy nüfusunu Türkmen-Yörük boyları oluşturmaktadır.

            Köyün tarım arazileri toplamı 3 380 dekar olup bu arazilerin  çok az miktarı sulanmaktadır. Köyde büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık yapılmaktadır.

Sarımazı Belediyesi :

       Sarımazı Belediyesi; 1980’li yılların sonunda kurulmuştur. Sarımazı Ceyhan’ın 18 km. güneydoğusunda kurulmuştur. Kasabanın 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 3328’dir.Köy nüfusunun tamamına yakınını Türkmen-Yörük aileleri oluşturmaktadır.

        Kasabanın  tarım alanları toplamı 23 256 dekardır. Bu arazilerin 6 000 dekarı kasabalıların kendi gayretleri ile sulanmaktadır. Kasabanın arazilerinin büyük bölümü sulama imkanlarından uzak olduğu için küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık gelişmiştir. Sarımazı kasabası son dönemlerde seracılıkta da önemli bir merkez olmuştur. Köydeki seralarda yetiştirilen sebzeler köylülerin ekonomilerini çok olumlu şekilde etkilemiştir.

            Köy sınırları içerisindeki Toros Gübre Fabrikası ve Ceyhan Organize Sanayi içerisindeki birçok fabrika köy halkı önemli bir istihdam alanıdır.

Selimiye (Yapalak ) Köyü:

        Selimiye Köyü; Ceyhan’ın 21 km. güneydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 195’tir.Köy nüfusunu Türkmen-Yörük aileleri oluşturmaktadır.

            Köyün tarım arazileri toplamı 2 023 dekardır. Köyün arazilerinin tamamına yakını kuraktır. Sulamanın olmaması nedeniyle hayvancılıkta bu köyümüzde gelişmiştir.

Sirkeli Köyü :

          Sirkeli Köyü; Ceyhan’ın 9 km. güneybatısında Ceyhan nehri kıyısında kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 434’tür.Köy nüfusunu Balkan göçmeni muhacirleri oluşturur.

            Sirkeli Köyü,Türk turizmi için çok önemli bir vesikayı bünyesinde barındırmaktadır. Anadolu’daki en eski Hitit kaya kabartması bu köyümüzdedir. Hitit Kralı Muvattalli’nin Kadeş Savaşı’na giderken Ceyhan Nehri’ni geçtiği yere diktirdiği Muvatalli Rölyefi burada bulunmaktadır.

            Köyün tarım arazileri toplamı 8 272 dekar olup bu arazinin 7 500 dekarı sulama birliklerince geri kalanı ise köylünün gayretleri ile sulanmaktadır.

Soğukpınar Köyü :

        Soğukpınar Köyü; Ceyhan’ın 15 km. doğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 597’dir. Köy nüfusunun tamamına yakınını Yörükler oluşturmaktadır.

            Köyün tarım arazileri toplamı 7 000 dekar olup bu arazinin 5 000 dekarı sulama birliklerince, 1000 dekarı da köylülerin kendi gayretleriyle akarsulardan veya sondajlardan yararlanarak sulanmaktadır. Köyde hayvancılık da yapılmaktadır.

Toktamış Köyü :

        Toktamış Köyü; Ceyhan’ın 8 km. güneybatısında kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 872’dir Köy nüfusunu Türkmen-Muhacir-Yörük aileleri oluşturmaktadır.

            Köyün tarım alanları toplamı 12 916 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Köyde  buğday,pamuk, yer fıstığı, mısır ..vb. yetiştirilmektedir.

Yellibel Köyü :

            Yellibel  Köyü; Ceyhan’ın 30 km. güneyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 236’dır. Köy nüfusunu Balkan muhacirleri oluşturmaktadır.

            Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkta n sağlamaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 6 700 olup sulama imkanları bulunmamaktadır.

Yeniköynazımbey Köyü :

        Yeniköynazımbey Köyü; Ceyhan’ın 15 km. güneyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 272’dir. Köy nüfusunun tamamına yakınını Yörükler oluşturur. Köy halkının geçimi tarım ve hayvancılığa dayanır. Köyün tarım arazileri toplamı 24 700 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Yılankale :

        Yılankale Köyü; Ceyhan’ın 10 km. batısında kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 350’dir. Köy nüfusunu Kırım göçmeni Nogaylar ile bir kısım Yörükler oluşturmaktadır.

            Köy, tarihi Yılankale Kalesi’nin eteklerinde kurulduğu için bu ismi almıştır. Köy batıdan kale ile doğudan ve güneyden  de Ceyhan nehri ile çevrilidir. Yılankale, Kurtuluş Savaşı’nda da Milli Mücadele’nin önemli merkezlerinden biri olmuştur.

            Köyün tarım arazileri toplamı 6 120 dekar olup  bu arazinin 1 600 dekarı köylülerce Ceyhan Nehri’nden faydalanılarak sulanmaktadır. Köyde hayvancılık da gelir getiren uğraşlardandır.

Kösreli Belediyesi:

            Kösreli Belediyesi; Ceyhan’ın 27 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Kasabanın 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 3056’dır. Kasaba nüfusunun tamamına yakınını Yörükler oluşturmaktadır.

        Kasabanın tarım arazileri toplamı 18 500 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır. Kasabada çevredeki birçok köye de hizmet veren sulama birliği bulunmaktadır. Kösreli’de büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık da yapılmaktadır.

Ekinyazı Köyü :

      Ekinyazı Köyü; Ceyhan’ın 23 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu  478’’ir. Köy nüfusunun tamamına yakınını Balkan muhacirleri oluşturur.

            Köyün tarım arazileri toplamı 7 536 dekar olup bu arazinin 4 536 dekarı sulama birliklerince , 3000 dekarı da köylülerin kendi gayretleri ile Ceyhan Nehri’nden  sulanmaktadır.

Elmagölü Köyü :

        Elmagölü Köyü ; Ceyhan’ın 22 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 288’dir. Köy nüfusunu Cerit aileleri oluşturmaktadır.

            Köy tarım arazileri toplamı 14 353 dekar olup bu arazilerin 10 000 dekarı sulama birliklerince sulanmakta geri kalan 1 353 dekarı da köylüler tarafından Ceyhan Nehri’nden faydalanılarak sulanır.

Günlüce (Karamezar ) Köyü:

        Günlüce Köyü; Ceyhan’ın 35 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 355’tir. Köy nüfusunun tamamına yakınını Balkan Muhacirleri oluşturur.

            Köyün tarım arazileri toplamı 3 870 dekar olup  bu   arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Irmaklı Köyü :

           Irmaklı Köyü ; Ceyhan’ın 27 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 328’dir. Köyün nüfusunun tamamına yakınını Çerkez-Muhacir aileleri oluşturur.

            Köyün tarım arazileri toplamı 6 000 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Karakayalı (Cebre ) Köyü :

        Karakayalı Köyü; Ceyhan’ın 18 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 404’tür. Köy nüfusunun tamamına yakınını Yörük aileleri oluşturmaktadır.

            Köyün başlıca gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Köyün tarım arazileri toplamı 24 000 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Tatarlı Köyü :

            Tatarlı Köyü; Ceyhan’ın 33 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün1997 nüfus sayımına göre nüfusu 699’dur. Köy nüfusunu Çerkez-Yörük  aileleri oluşturmaktadır.

            Köyün tarım arazileri toplamı 11 730 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince  sulanmaktadır.

            Tatarlı Köyü’nde  çok güzel bir mesire yeri ve alabalık tesisleri mevcuttur. Hafta sonu tatilleri için bulunmaz mekandır.

Yalak Köyü :

            Yalak Köyü ; Ceyhan’ın 21 km. kuzeydoğusunda kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 474’tür. Köy nüfusunu Çerkez-Yörük aileleri oluşturur. Köy halkının geçimi tarım ve hayvancılığa dayanır. Köyün tarım arazileri toplamı 11 250 dekar olup bu arazilerin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Sağkaya Belediyesi :

            1867 yılında kurulan Sağkaya Köyü, 1928 yılında bucak olmuş ,1980 yılında belediye teşkilatı kurulmuştur. Ceyhan’ın kuzeybatısına düşen Sağkaya Belediyesi,1997 nüfus sayımına göre 1986 nüfusa sahiptir. Belediye  sınırları içerinde Toprak Mahsulleri Ofisi’ne ait bir şube ve sağlık ocağı bulunmaktadır.

        Sağkaya’da tarım gelişmiştir. Tarım alanları oldukça düz ve verimlidir. Buğday başta olmak üzere ,pamuk, mısır, karpuz. .vb. yetiştirilmektedir. Tarım arazilerinin büyük çoğunluğu sulanmaktadır.

Ağaçlı Köyü :

            Ağaçlı Köyü ; Ceyhan’ın 34 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 750’dir. Köy nüfusunu Türkmen-Avşar-Muhacir vatandaşlarımız oluşturmaktadır.

            Köyün tarım arazileri toplamı 4 500 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince devlet tarafından sulanmaktadır.

Başören Köyü (Karaköy ) :

            Ceyhan’a 27 km. uzaklıkta bulunan bu köyümüz Ceyhan’ın kuzeybatısında bulunmaktadır. Ceyhan’ın en büyük köylerinden biri olan köyümüz tarım ve hayvancılıkla geçinmektedir. 1997 nüfus sayımına göre köyün nüfusu 1458’dir. Köyü oluşturan nüfusun tamamına yakını Yörük’tür. Köy nüfusunu, Karakoyunlu, Bahşişli ve Hayta Yörükleri oluşturmaktadır. İki mahalleden oluşan köyde bir de sulama birliği kurulmuştur.

            Başören Köyü tarım arazilerinin tamamına yakını sulanabilmektedir. Köy arazileri biraz engebelidir. Sulama birliğinin kurulması ve sulama olanaklarının artmasıyla köyde başta mısır, yer fıstığı, sera ürünleri olmak üzere bir çok tarım ürünü yetiştirilmektedir.

            Köy nüfusunun büyük bir bölümü biçer döver çalıştırarak geçimlerini arttırma çabasıyla yaz aylarında İç Anadolu’da çalışmaktadır.

Camuzağalı Köyü :

            Camuzağalı Köyü ; Ceyhan’ın 38 km. kuzeyinde,Ceyhan-İmamoğlu-Kozan üçgeninde Ceyhan sınırları içerisinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 960’dır. Köy nüfusunu Türkmen-Muhacir kabileleri oluşturmaktadır.

            Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Tarım  alanları toplamı 33 650 dekar olan köyün arazilerinin 11 200 dekarı sulama birliklerince, 15 650 dekarı da köylünün gayretleriyle sulanmaktadır.

Çatalhöyük Köyü :

         Çatalhöyük Köyü; Ceyhan’ın 25 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 427’dir. Köy halkını cumhuriyet sonrası iskan edilen doğulu vatandaşlarımız oluşturur.

            Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 7 820 dekar olup bu arazinin 6 000 dekarı sulama birliklerince 1 000 dekarı ise köylünün çabalarıyla sulanmaktadır.

Tumlu Köyü :

            Ceyhan’a 17 km. mesafede Ceyhan’ın kuzeybatısında kurulmuş olan köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 776’dır. Köy nüfusunun büyük çoğunluğunu Yörükler oluşturmaktadır.

            Kurtuluş Savaşı yıllarında Fransızlara karşı ilk silahlı direniş yerlerinden biridir. Fransız kuvvetleri ilk ciddi çatışmada burada yenilgiye uğratılmıştır.

            Tumlu Köyü’ne ismini veren şey; ortaçağdan kalma bir kale olan Tumlu  Kalesi’ dir. Kale sağlamlığını ve ihtişamını günümüze kadar sürdürmüştür.

            Tarım arazileri oldukça verimli olan köyün tarım arazileri toplamı 22 000 dekar olup , bu arazilerin 7 200 dekarı sulanabilmektedir. Yetiştirilen başlıca ürünler buğday, pamuk, mısır, karpuz,..vb.dir. Köyde büyükbaş hayvancılık da yapılmaktadır.

Gümürdülü Köyü :

            Ceyhan’ın 27 km. kuzeybatısında kurulmuş bir köydür. Tarım yapılabilir arazisi toplamı 34 953 dekar olan köyün arazilerinin 14 500 dekarı çiftçilerin gayretleri ile sulanmaktadır. Toprakları oldukça verimli olan köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 2081’dir.

            Gümürdülü Köyü, Ceyhan’ın en büyük köylerinden biri olup Yörüklerce kurulmuştur. Nüfusunun tamamına yakını Yörük’tür.

İnceyer Köyü :

            İnceyer Köyü; Ceyhan’ın 23 km .kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 203’tür. Köy nüfusunu  Türkmen-Yörük oymakları oluşturur.

            Köy halkı geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlamaktadır. Köyün tarım  arazileri toplamı 3  000 dekar olup bu arazinin tamamı sulama birliklerince sulanmaktadır.

Isırganlı Köyü :

            Isırganlı Köyü; Ceyhan’ın kuzeybatısında , Ceyhan’a 17 km mesafede bir Yörük-Türkmen Köyüdür. Köy, Cingöz (Handeresi) deresi kenarına kurulmuştur. Köy nüfusu her sayımda biraz daha azalmakla birlikte 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 659’dur.

            Köy arazilerinin büyük bir kısmı sulanabilmektedir. Köyde ,buğday, pamuk, yer fıstığı,mısır, karpuz, salatalık, kabak ve marul ile ıspanak gibi tarım ürünleri yoğun bir biçimde yetiştirilmektedir.

Kıvrıklı Köyü :

         Kıvrıklı ; Ceyhan’ın kuzeybatısında, Ceyhan’a 13 km. uzaklıkta merkezi bir köydür. Bir çok köyün ve İmamoğlu ilçesinin Ceyhan’la bağlantısı üzerinde olduğu için biraz gelişmiş bir köydür.1997 nüfus sayımına göre köyün nüfusu 878’dir. Köy nüfusunun geneli Yörük-Türkmenlerden meydana gelmektedir.

            Kıvrıklı Köyü’nün arazileri oldukça verimli ve düzdür. Köy, Cingöz deresi kenarında kurulu olduğu için tarım alanlarının tamamına yakını sulanabilmektedir.

            Buğday başta olmak üzere karpuz ve seracılık gelişmiş olduğu için de turfanda sebze üretimi yaygın tarım ürünleridir.

Sarıbahçe Köyü :

         Sarıbahçe Köyü; Ceyhan’ın 27 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 538’dir. Köy nüfusunu cumhuriyet sonrası  doğudan zorunlu iskana tabii tutulan vatandaşlarımız oluşturur.

            Köy inanç olarak Alevi ‘dir. Köyde her yıl geleneksel olarak lokma şenlikleri düzenlenmektedir. Köyde ayrıca bir adette cemevi bulunur.

            Köyün tarım arazileri toplamı8 040 dekar olup bu arazilerin 5 600 dekarı sulama birliklerince 2 452 dekarı da köylünün kendi gayretleriyle sulanmaktadır.

Soysalı Köyü :

            Ceyhan’ın 23 km. kuzeybatısında kurulmuş olan köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 1042 olup yerleşenlerin geneli Yörük’tür.

            Soysalı Köyü tarım arazileri toplamı 22 500 dekar olup bu arazilerin 9 000 dekarı çiftçilerin gayretleri ile sulanabilmektedir. Köyün tarım arazileri engebeli  olduğu için sulama koşulları da zorlukla yürütülmektedir. Köy yer altı suları bakımından oldukça zengindir. Köyün gelir kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Başlıca tarım ürünleri buğday ve pamuktur. Köyde ayrıca küçük ve  büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır

Tatlıkuyu Köyü :

         Ceyhan’ın 23 km. kuzeybatısında kurulan köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 507’dir. Köy, Konya,Karakuyu’ an gelen Yörükler tarafından kurulmuştur.

            Tatlıkuyu Köyü’nün tarım arazileri toplamı 15 000 dekar olup 7 000 dekar tarım arazisi sulanabilmektedir. Köyde yoğun olarak pamuk ve buğday yetiştirilmektedir.

Üçdut (Yeşilova) Köyü :

         Üçdut Köyü ; Ceyhan’ın 28 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 660’dır.Köy nüfusunu Türkmen-Yörük-Muhacir kabileleri oluşturmaktadır. Köyün tarım arazileri toplamı 16 200 dekar olup bu arazilerin 8 000 dekarı köylünün kendi gayretleriyle sulanmaktadır. Arazilerin geri kalan kısmı ise kuraktır. Köyde pamuk, mısır, yer fıstığı…vb. tarımı yapılmaktadır.

Yeşilbahçe Köyü :

            Yeşilbahçe Köyü ; Ceyhan’ın 25 km. kuzeyinde kurulmuştur. Köyün  nüfusunu Birinci Dünya Savaşı’na müteakip  Yunanistan’la imzalanan nüfus mübadelesi antlaşmasına göre Türkiye’ye gelerek yerleşen muhacirler ile daha önce gelen muhacirler oluşturur. Köyün tarım arazileri toplamı 7 750 dekar olup bu arazinin 6 000 dekarı sulama birliklerince  1 750 dekarı da köylülerin gayretleriyle sulanmaktadır. Köyde başta buğday olmak üzere pamuk , mısır, yer fıstığı,…vb. yetiştirilmektedir.

Yeşildam Köyü :

Ceyhan’ın 38 km. kuzeyinde Ceyhan-Kozan-Kadirli sınırına yakın bir yerde kurulmuştur. Köyün 1997 nüfus sayımına göre nüfusu 732’dir. Bu köyde muhacir köyüdür.

Bu yazı yorumlara kapatılmıştır.

Kan Merkezimizden Kan Bağışı için Form Doldurabilirsiniz
CEYHAN
ADANA
BAŞKANIMIZ

               

                           

 

NÖBETÇİ ECZANE
NÖBETÇİ ECZANE